Bestyrelse
BESTYRELSE

Formand
Hans Lind

2192 1317
hans@nyhavn16.dk
gentoftepetanqueclub@gmail.com

Kasserer
Ole Kanstrup


4010 7735
gentoftepetanqueclub@gmail.com

Sekretær
Kate Dyhrberg Sørensen

 

2559 5734
gentoftepetanqueclub@gmail.com

Spilleudvalgsformand
Hans Henrik Hylby

2066 1745

gentoftepetanqueclub@gmail.com